Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Mbs-design.nl

Mbs-design.nl
Mieke, Ben en Stef Peuten
Frits Peutzstraat 22
5915 JB venlo
Tel.: 06 54232747
E-mail: [email protected]


1    Algemeen
2    Prijzen
-    Alle prijzen zijn in euro's. De verwerkings-, verpakkings- en verzendkosten voor verzending binnen Nederland bedragen € 6,50 per bestelling.
3    Betaling
-    Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van uw bestelling en de totale kosten.
-    Elke bestelling wordt pas geleverd na betaling. U kunt betalen:
-    middels een overschrijving via bank- of girorekening.
-    middels PayPal.
-    middels iDeal.
4    Levering
-    Alle artikelen worden binnen 7 werkdagen na ontvangst van de betaling ter bestelling aangeboden bij PostNl. Heeft u het graag eerder in huis, laat het ons dan even weten.
-    Er wordt per e-mail een bevestiging van verzending naar u verzonden.
-    PostNl bezorgt in de regel de volgende dag, mits het afleveradres binnen Nederland is.
-    Mbs-design.nl is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden of verlies of beschadiging door PostNl.
5    Retourneren
-    Mbs-design.nl doet er alles aan om u een perfect product te leveren. Bent u desondanks niet tevreden met (een deel van) uw bestelling, dan kunt u deze artikelen, in originele staat, binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling gratis retourneren.
Wij stellen het op prijs indien u hier voorafgaand via e-mail melding van maakt aan Mbs-design.nl.
Na ontvangst van de retourzending zal Mbs-design.nl het betaalde bedrag binnen 30 dagen terugstorten op uw bankrekening.
Indien de klant een (deels) verkeerde bestelling heeft ontvangen zal Mbs-design.nl zorgdragen voor het verzenden van de juiste artikelen.
6    Aansprakelijkheid
-    Mbs-design.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van de door Mbs-design.nl verkochte producten.
-    De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Mbs-design.nl kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Mbs-design.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.
-    Mbs-design.nl is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door Mbs-design.nl zo spoedig mogelijk worden aangepast.
-    Mbs-design.nl kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
7    Overmacht
-    Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Mbs-design.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Mbs-design.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8    Privacy
-    Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Mbs-design.nl gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.
9    Vragen / klachten
-    Mbs-design.nl streeft naar tevreden klanten. Mocht u vragen of klachten hebben over de diensten en/of producten van Mbs-design.nl, dan wordt Mbs-design.nl daar graag per e-mail van op de hoogte gebracht.
10    Copyright
-    Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Mbs-design.nl.