Disclaimer


Mbs-design.nl heeft ten behoeve van de wet en regelgevingeen disclaimer opgesteld die iedere gebruiker van deze website in acht dient te nemen.
De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Mbs-design.nl. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mbs-design.nl. Wilt u onderdelen gebruiken voor persoonlijk gebruik dan heeft u hiervoor geen toestemming nodig.

De op de website van Mbs-design.nl getoonde informatie wordt door Mbs-design.nl met constante zorg en aandacht samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De prijzen op deze website zijn in euro's incl. 21% BTW, en onder voorbehoud van eventuele fouten en prijswijzigingen.

De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Mbs-design.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Mbs-design.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Mbs-design.nl niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Mbs-design.nl, welke geen eigendom zijn van Mbs-design.nl, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Mbs-design.nl. Hoewel Mbs-design.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Mbs-design.nl worden onderhouden wordt afgewezen.

Mbs-design.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.